Projekt "Keť 2016 – Solidarity, Tolerance and Cohesion – This is European Union” financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť: projekt umožnil stretnutie 265 občanov, z ktorých 160 pochádzalo z obce Keť (Slovensko), 10 z mesta Cieszanow (Poľsko), 10 z mesta Alsbach-Haehnlein, (Nemecko), 20 z mesta Diósd (Maďarsko), 5 z obce Lázi , (Maďarsko), 45 z obce Brâncovenești (Rumunsko), 15 z obce Kéty (Maďarsko)

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Keť, Slovenská Republika od 20.08.2016 do 21.08.2016

Stručný opis:

Dňa 20.08.2016 starosta obce oficiálne privítal účastníkov podujatia, predstavil hlavnú myšlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte, prieskum zameraný na zistenie postojov účastníkov podujatia na súčasné problémy Európskej únie, euroskepticizmu a stupeň znalosti migračnej politiky EÚ. Účastníci stretnutia zamerali pozornosťna oboznámenie sa s témami európskeho občianstva, aktívnej účasti na demokratickom živote EU, posilnenia dôvery EU, uplatňovania politík EU v živote občanov na komunálnej úrovni, základných práv občanov. Mali možnosť porozumieť pojmu Euroskepticizmus, diskutovali o jeho dôsledku na budúcnosť Európskej únie, získali informácie o výhodách byť členom EÚ. Predstavitelia partnerov projektu sa zúčastnili stretnutia zameraného na propagáciu partnerstva medzi obcami. V popoludňajších hodinách sa účastníci podujatia prostredníctvom workshopu oboznámili s konkrétnymi nástrojmi aktívnej účasti na demokratickom živote EU, uplatňovania politík EU v živote občanov na komunálnej úrovni, základných práv občanov, ako si osvojiť metódy na ich uplatnenie. Samosprávy, združenia, mladí ľudia získali prehľad, praktické postupy, vymieňali si skúsenosti, ako používať nástroje ovplyvňovania EU politík v praxi. Vo večerných hodinách bol pripravený kultúrny program zameraný na spoznávanie partnerov projektu, ich zvykov, tradícií, kultúrneho dedičstva.

Dňa 21.08.2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na diskusie o budúcnosti Európskej únie, masívnom príleve imigrantov a jeho vplyv na každodenný život občanov EÚ. Účastníci podujatia získali informácie o cieľoch EÚ (migračnej politiky), vymieňali si názory, skúsenosti a nápady, uvedomili si základné hodnoty EÚ ako sú solidarita, súdržnosť, rešpektovanie odlišných kultúrnych princípov. V dopoludňajších hodinách sa účastníci zúčastnili návštevy Vojenského historického múzea v Pohronskom Ruskove. Počas celého podujatia prebiehal prieskum – anketa, zameraná na zistenie postojov obyčajných ľudí na aktuálne problémy v Európe, ich znalosť európskej migračnej politiky, čo si myslia o euroskepticizmu, čo by zmenili v európskej migračnej politike, ako by pomohli migrantom pri integrácii. Po ukončení všetkých aktivít sa konala záverečná konferencia spojená so zhodnotením podujatia, predstavením výsledkov ankety, a pochopením tém aktívneho európskeho občianstva, demokratických hodnôt EU, práv európskych občanov, tvorby EU politík a možností zvýšenia ich znalosti u obežných občanov s priestorom pre verejnú diskusiu, spojenú s možnosťou kladenia otázok predstaviteľom územnej a regionálnej samosprávy a zástupcom partnerov projektu s cieľom pochopenia účelu podujatia a jeho významu pre život bežných občanov a občianskych subjektov, pôsobiacich na miestnej úrovni. 
Počas celého podujatia dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému zbližovaniu účastníkov, k prezentácii zvykov, tradícií, formálnych a neformálnych diskusií, k prezentácii kultúrneho dedičstva.

  DOKUMENT NA STIAHNUTIE TU


Údaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 31,5 obyv./km2
Región: Dolnohronský Starosta: Mgr. Attila Farkas
Okres: Levice Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 155 m n. m. PSČ: 935 64
Rozloha: 1 965 ha Tel. predvoľba: +421-367737121
Obyvateľstvo: 601 Kód: 502472

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 8.00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 8.00 - 12:00 13:00 - 18:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8.00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár