rsshttps://www.ket.sk/Sat, 25 Mar 2023 23:56:28 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Oznámenie o zmene sídla obecného úradu]]>https://www.ket.sk//--23-226-oznamenie-o-zmene-sidla-obecneho-uraduWed, 21 Dec 2022 08:39:00 +0100https://www.ket.sk//--23-226-oznamenie-o-zmene-sidla-obecneho-uradu<![CDATA[Referendum 2023]]>https://www.ket.sk//--23-218-referendum-2023Tue, 08 Nov 2022 08:21:00 +0100https://www.ket.sk//--23-218-referendum-2023<![CDATA[Zrušenie trvalého pobytu]]>https://www.ket.sk//--23-216-zrusenie-trvaleho-pobytuMon, 24 Oct 2022 11:38:00 +0200https://www.ket.sk//--23-216-zrusenie-trvaleho-pobytu<![CDATA[Zverejnenie zámeru]]>https://www.ket.sk//--23-212-zverejnenie-zameruWed, 07 Sep 2022 14:15:00 +0200https://www.ket.sk//--23-212-zverejnenie-zameru<![CDATA[Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Keť]]>https://www.ket.sk//--23-210-zasady-hospodarenia-a-nakladania-s-majetkom-obce-ketMon, 05 Sep 2022 13:44:00 +0200https://www.ket.sk//--23-210-zasady-hospodarenia-a-nakladania-s-majetkom-obce-ket<![CDATA[Érsekkétyi focifesztivál]]>https://www.ket.sk//--23-209-ersekketyi-focifesztivalThu, 28 Jul 2022 07:49:00 +0200https://www.ket.sk//--23-209-ersekketyi-focifesztival<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022]]>https://www.ket.sk//--23-208-volby-do-organov-samospravy-obci-2022Tue, 21 Jun 2022 13:48:00 +0200https://www.ket.sk//--23-208-volby-do-organov-samospravy-obci-2022<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022]]>https://www.ket.sk//--23-207-volby-do-organov-samospravnych-krajov-2022Tue, 21 Jun 2022 13:45:00 +0200https://www.ket.sk//--23-207-volby-do-organov-samospravnych-krajov-2022<![CDATA[Ročný výkaz o komunálnom odpade]]>https://www.ket.sk//--23-204-rocny-vykaz-o-komunalnom-odpadeTue, 10 May 2022 10:16:00 +0200https://www.ket.sk//--23-204-rocny-vykaz-o-komunalnom-odpade<![CDATA[Verejná vyhláška]]>https://www.ket.sk//--23-203-verejna-vyhlaskaMon, 09 May 2022 10:33:00 +0200https://www.ket.sk//--23-203-verejna-vyhlaska<![CDATA[Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru]]>https://www.ket.sk//--23-202-odvolanie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-poziaruThu, 28 Apr 2022 13:38:00 +0200https://www.ket.sk//--23-202-odvolanie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-poziaru<![CDATA[Prerušenie distribúcie elektriny]]>https://www.ket.sk//--23-198-prerusenie-distribucie-elektrinyTue, 15 Feb 2022 11:55:00 +0100https://www.ket.sk//--23-198-prerusenie-distribucie-elektriny<![CDATA[Triedený odpad zber rok 2022, 2023]]>https://www.ket.sk//--23-197-triedeny-odpad-zber-rok-2022-2023Mon, 20 Dec 2021 15:12:00 +0100https://www.ket.sk//--23-197-triedeny-odpad-zber-rok-2022-2023<![CDATA[VZN obce Keť]]>https://www.ket.sk//--23-194-vzn-obce-ketTue, 14 Dec 2021 13:30:00 +0100https://www.ket.sk//--23-194-vzn-obce-ket<![CDATA[Termíny odvozu KO r. 2022, 2023]]>https://www.ket.sk//--23-193-terminy-odvozu-ko-r-2022-2023Fri, 10 Dec 2021 11:40:00 +0100https://www.ket.sk//--23-193-terminy-odvozu-ko-r-2022-2023<![CDATA[Žiadosť o súčinnosť RVPS Levice]]>https://www.ket.sk//--23-189-ziadost-o-sucinnost-rvps-leviceThu, 01 Jul 2021 15:54:00 +0200https://www.ket.sk//--23-189-ziadost-o-sucinnost-rvps-levice<![CDATA[INTERREG]]>https://www.ket.sk//--23-186-interregMon, 24 May 2021 15:51:00 +0200https://www.ket.sk//--23-186-interreg<![CDATA[PHSR Keť 2021 - 2027]]>https://www.ket.sk//--23-184-phsr-ket-2021---2027Tue, 18 May 2021 14:57:00 +0200https://www.ket.sk//--23-184-phsr-ket-2021---2027<![CDATA[SODB 2021 - Népszámlálás 2021]]>https://www.ket.sk//--23-183-sodb-2021---nepszamlalas-2021Fri, 30 Apr 2021 12:09:00 +0200https://www.ket.sk//--23-183-sodb-2021---nepszamlalas-2021<![CDATA[Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov]]>https://www.ket.sk//--23-172-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkovThu, 04 Feb 2021 09:30:00 +0100https://www.ket.sk//--23-172-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkov<![CDATA[Gyászjelentés]]>https://www.ket.sk//--23-171-gyaszjelentesTue, 26 Jan 2021 10:29:00 +0100https://www.ket.sk//--23-171-gyaszjelentes<![CDATA[Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021]]>https://www.ket.sk//--23-170-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021Thu, 07 Jan 2021 11:36:00 +0100https://www.ket.sk//--23-170-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021<![CDATA[COVID - 19]]>https://www.ket.sk//--23-169-covid---19Mon, 04 Jan 2021 14:59:00 +0100https://www.ket.sk//--23-169-covid---19<![CDATA[Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva]]>https://www.ket.sk//--23-167-vyhlaska-regionalneho-uradu-verejneho-zdravotnictvaWed, 30 Dec 2020 08:48:00 +0100https://www.ket.sk//--23-167-vyhlaska-regionalneho-uradu-verejneho-zdravotnictva<![CDATA[Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení v obci Keť]]>https://www.ket.sk//--23-162-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-22020-o-urceni-vysky-financnych-prostriedkov-na-mzdy-a-prevadzku-na-dieta-materskej-skoly-a-na-ziaka-skolskych-zariadeni-v-obci-ketFri, 18 Dec 2020 08:24:00 +0100https://www.ket.sk//--23-162-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-22020-o-urceni-vysky-financnych-prostriedkov-na-mzdy-a-prevadzku-na-dieta-materskej-skoly-a-na-ziaka-skolskych-zariadeni-v-obci-ket<![CDATA[Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Keť]]>https://www.ket.sk//--23-161-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-12020-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-s-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-uzemi-obce-ketFri, 18 Dec 2020 08:11:00 +0100https://www.ket.sk//--23-161-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-12020-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-s-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-uzemi-obce-ket<![CDATA[Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov ]]>https://www.ket.sk//--23-141-upozornenie-pre-vlastnikov-a-uzivatelov-pozemkov-Wed, 18 Nov 2020 15:13:00 +0100https://www.ket.sk//--23-141-upozornenie-pre-vlastnikov-a-uzivatelov-pozemkov-<![CDATA[Testovanie COVID 19 - COVID 19 tesztelés]]>https://www.ket.sk//--23-140-testovanie-covid-19---covid-19-tesztelesThu, 29 Oct 2020 13:13:00 +0100https://www.ket.sk//--23-140-testovanie-covid-19---covid-19-teszteles<![CDATA[Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - oznámenie]]>https://www.ket.sk//--23-137-rad-prace-socialnych-veci-a-rodiny---oznamenieWed, 14 Oct 2020 11:48:00 +0200https://www.ket.sk//--23-137-rad-prace-socialnych-veci-a-rodiny---oznamenie<![CDATA[Výzva -Regionálna veterinárna potravinová správa]]>https://www.ket.sk//--23-135-vyzva--regionalna-veterinarna-potravinova-spravaWed, 14 Oct 2020 11:33:00 +0200https://www.ket.sk//--23-135-vyzva--regionalna-veterinarna-potravinova-sprava<![CDATA[Seniori hľadáte radu?]]>https://www.ket.sk//--23-128-seniori-hladate-raduWed, 22 Jul 2020 13:55:00 +0200https://www.ket.sk//--23-128-seniori-hladate-radu<![CDATA[Prevádzkový poriadok]]>https://www.ket.sk//--23-125-prevadzkovy-poriadokMon, 06 Jul 2020 10:37:00 +0200https://www.ket.sk//--23-125-prevadzkovy-poriadok<![CDATA[Verejná vyhláška]]>https://www.ket.sk//--23-122-verejna-vyhlaskaWed, 13 May 2020 13:18:00 +0200https://www.ket.sk//--23-122-verejna-vyhlaska<![CDATA[Oznámenie]]>https://www.ket.sk//--23-119-oznamenieMon, 04 May 2020 08:44:00 +0200https://www.ket.sk//--23-119-oznamenie<![CDATA[Vyhlásenie]]>https://www.ket.sk//--23-117-vyhlasenieFri, 03 Apr 2020 11:06:00 +0200https://www.ket.sk//--23-117-vyhlasenie<![CDATA[COVID-19]]>https://www.ket.sk//--23-113-covid-19Tue, 24 Mar 2020 10:22:00 +0100https://www.ket.sk//--23-113-covid-19<![CDATA[Oznam- Výrub drevín]]>https://www.ket.sk//--23-103-oznam--vyrub-drevinMon, 13 Jan 2020 15:40:00 +0100https://www.ket.sk//--23-103-oznam--vyrub-drevin<![CDATA[Triedený zber - harmonogram zvozu 2020, 2021]]>https://www.ket.sk//--23-102-triedeny-zber---harmonogram-zvozu--2020-2021Fri, 03 Jan 2020 09:32:00 +0100https://www.ket.sk//--23-102-triedeny-zber---harmonogram-zvozu--2020-2021<![CDATA[Oznámenie o delegovaní člena voľby do NR SR 2020]]>https://www.ket.sk//--23-100-oznamenie-o-delegovani-clena-volby-do-nr-sr-2020Tue, 10 Dec 2019 14:24:00 +0100https://www.ket.sk//--23-100-oznamenie-o-delegovani-clena-volby-do-nr-sr-2020<![CDATA[Zmena sídla Obecného úradu ]]>https://www.ket.sk//--23-98-zmena-sidla-obecneho-uradu-Wed, 13 Nov 2019 11:40:00 +0100https://www.ket.sk//--23-98-zmena-sidla-obecneho-uradu-<![CDATA[Vyhlásenie volieb do NR SR 2020]]>https://www.ket.sk//--23-96-vyhlasenie-volieb-do-nr-sr-2020Tue, 12 Nov 2019 09:39:00 +0100https://www.ket.sk//--23-96-vyhlasenie-volieb-do-nr-sr-2020<![CDATA[Hírmondó 2019]]>https://www.ket.sk//--23-88-hirmondo-2019Fri, 12 Jul 2019 13:04:00 +0200https://www.ket.sk//--23-88-hirmondo-2019<![CDATA[Informácie pre verejnosť]]>https://www.ket.sk//--23-84-informacie-pre-verejnostMon, 15 Apr 2019 15:43:00 +0200https://www.ket.sk//--23-84-informacie-pre-verejnost<![CDATA[Voľby prezidenta SR 2019]]>https://www.ket.sk//--23-66-volby-prezidenta-sr-2019Thu, 24 Jan 2019 11:51:00 +0100https://www.ket.sk//--23-66-volby-prezidenta-sr-2019<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ 16.7.2018]]>https://www.ket.sk//--23-47-pozvanka-na-zasadnutie-oz-1672018Tue, 14 Aug 2018 08:45:00 +0200https://www.ket.sk//--23-47-pozvanka-na-zasadnutie-oz-1672018<![CDATA[Uznesenie zástupca starostu, Oznámenie výsledkov]]>https://www.ket.sk//--23-26-uznesenie-zastupca-starostu-oznamenie-vysledkovThu, 26 Apr 2018 16:12:00 +0200https://www.ket.sk//--23-26-uznesenie-zastupca-starostu-oznamenie-vysledkov