Aktuality

Zverejnenie e-mailu pre žiadosť o vydanie Hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR v roku 2019:

obec.ket@mail.t-com.sk

Zoznam kandidátov na prezidenta SR v roku 2019:

1. Béla Bugár, Ing.,

2. Zuzana Čaputová, Mgr.,

3. Martin Daňo,

4. Štefan Harabin, JUDr.,

5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.,

6. Marian Kotleba, Ing.Mgr.,

7. Milan Krajniak, Bc.,

8. József Menyhárt, PaedDr., PhD.,

9. František Mikloško, RNDr.,

10. Robert Mistrík,Dr. Ing.,

11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.,

12. Róbert Švec, Mgr.,

13. Bohumila Tauchmannová, Ing.,

14. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.,

15. Ivan Zuzula, RNDr.,CSc.

Informácie pre verejnosť

 15.04.2019

Informácia pre verejnosť

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

e-mail: marianna.hradnanska@minv.sk

telefón: 037/6549286

Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

www. enviroportal.sk v časti EIA/SEA

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Zverejnené dňa: 03.04.2019

Aktuality / nový článok

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 8.00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 8.00 - 12:00 13:00 - 18:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8.00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár