Kontakty

Toto webové sídlo www.ket.sk spravuje Obec Keť je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Obec Keť

Adresa:
Obecný úrad Keť
Keť 472
935 64 Keť

IČO: 00307190

Tel.: +421 36 77 37 121+421 911 938 135

Kéty Község - Obec Keť - Home | Facebook

Úradné hodiny: 

Pondelok   8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Streda 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 8.00 - 14.00

Samosprávny kraj: Nitriansky

Okres: Levice
Región: Dolnohronský
Počet obyvateľov: 601
Rozloha: 1965 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1295

Všeobecné informácie: info@ket.sk

Podateľňa: podatelna@ket.sk

Starosta obce: Mgr. Attila Farkas, e-mail: starosta@ket.sk

Zástupca starostu obce: Denisa Mikusová

Kompetencie:
Obec Keť je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Keť je zriadený na Mestskom úrade v Želiezovciach, č.tel.: 036/7711196

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 8.00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 8.00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8.00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár