SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy - Archív

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluva PPA
Príkazná zmluva č.6.2011
Zmluva o poskytnutí NFP č. 1400015
Komunal Energy dodatok k zmluve
Zmluva o úvere č. 2302500
Zmluva o úvere č. 2303510
Zmluva o dielo č.01ZoD2011
Zmluva o úvere 2300601
Dohoda AC 50
Dohoda AC 82
Záložná zmluva
Kúpna zmluva
Poistná zmluva
Dohoda č.255/§51/2011
záložná zmluva 4025852010
Zmluva č.38POD-27 12
Zmluva o poskytnutí NFP č. 1400026
Dohoda o poskyt.prísp.na AČ č. 17§522012 NP V2
Dohoda č.35§52a2012NP V-2
Zmluva o Municipálnom úvere č. 2301212
Dodatok č. 2 k úveru č.2303510
Dodatok č.6 k úveru č. 2300601
Zmluva o dielo 2012154
Dodatok č.1 k ZoD č.01Zod2011
Zmluva o dielo POD
Darovacia zmluva
Dohoda č.87§52a2012NP V2
Dodatok č.1 k zmluve č. 1400015
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1400026
Nájomná zmluva na poľnoh.pôdy
Dodatok č.1 k zmluve č. 1400016
Dohoda dobr.služba 3§52a2013NP V2
Zmluva o zabezp.zebru elektroodpadu
Zmluva o dielo KD
Zmluva o nájme bytu
Nájomná zmluva 136 1
Nájomná zmluva 136 3
Nájomná zmluva 136 4
Nájomná zmluva 136 8
Nájomná zmluva 136-2
Nájomná zmluva 136-7
Zmluva o dodávke elektriny
Zmluva o nájme bytu 136 6
Zmluva o poskytnutí NFP 1400054
Zmluva o úvere 230082014
Zmluva o dielo 10062014
Dohoda 22§52a2014SR
Zmluva o nájme bytu 136 7
Zmluva o dielo parkové úpravy
Zmluva o dielo parkové úpravy
Nájomná zmluva 136/9
Zmluva o prevádzkovaní vodovodu ZVS
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva o poskytnutie dotácie rok 2015
Zmluva o poskytnutie dotácie rok 2015
Zmluva o poskytnutie dotácie rok 2015
Zmluva o poskytnutie dotácie rok 2015
Zmluva o poskytnutie dotácie rok 2015
Kúpna zmluva 31.3.2015
Zmluva Premier Consulting
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Zmluva o prevádzke vodovodu
Zmluva Geosense
Dohoda o poskytovaní údajov z evidencie SHR
Nájomná zmluva č. 136/11
Zmluva o dielo č. 231 2015
Zmluva o dielo č. 231 2015
Zmluva o dielo č. 231 2015
Zmluva o dielo č. 231 2015
Zmluva o dielo č. 231 2015
Zmluva o dielo č. 231 2015
Zmluva o dielo č. 231 2015
Zmluva - CZŠ s MŠ Keť
Zmluva č. 235/2015
Zmluva č. 236/2015
Zmluva č. 237/2015
Zmluva č. 238/2015
Koncesná zmluva
Dodatok č.1 ku Koncesnej zmluve GREP s.r.o.
Nájomná zmluva č. 136/14
Nájomná zmluva 136/16
Nájomná zmluva 136/12
Nájomná zmluva 136/15
Zmluva č.229/2015
Zmluva auditor 2014
Nájomná zmluva č.136/13
Zmluva TRIUS
Príkazná zmluva
Nájomná zmluva č. 342/2015
Poistná zmluva PKF
Poistná zmluva - poistenie majetku
Nájomná zmluva č.351/2015
Nájomná zmluva 136/17
Zmluva o spolupráci Trius
Zmluva SPP č.6300230563
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Csemadok v r. 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Meteror Keť v r. 2016
Zmluva SPP č. 6300231603
Zmluva o poskytnutí služieb PROUNION, a.s.
Kúpna zmluva č. 3/2016
Zmluva ENVI-PAK č.. SZH091 8201 501
Zmluva o dielo č. 2/2016
Zmluva č.218/2016
Kúpna zmluva č. 2/2016
Mandátna zmluva č. 043/2016
Nájomná zmluva č. 103/2016
Mandátna zmluva č. 043/2016
Zmluva o službách č.042/2016
Kúpna zmluva č. 1/2016 dňa 18.1.2016
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2016
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 3/2016
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2016
Zmluva o Municipálnom úvere Eurofondy č.23/008/14
Zmluva o termínovanom úvere č. 23/006/07
Zmluva o dielo č. 19/2016
Zmluva Wbx, s.r.o. 14.12.2016
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 487/2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 488/2016
Nájomná zmluva č.489/2016
Zmluva o poskytnutí dotácie NSK č. 04/2016
Zmluva o zabezpečení dodávky stravy
Zmluva TRIUS 19.1.2017